Kringel

INGRID EKMAN

Flöjtist och pedagog

Kringel


Karin Nordberg fioler

Ingrid Ekman flöjter


Med ena foten på Närkeslätten och den andra i

Blekinges bokskogar spelar de sin musik med hjärtat.

Tradition möter nytt bland slängpolskor och hamburskor,

med lust och energi ger Kringel liv åt dansgolvet.


Lyssna på Kringel


Lyssna och titta på Kringel

Kontakt


070-394 34 86


ingrid.maria.ekman@gmail.com